Sklep

Fokus AGRO

OPIS

Kotły typu: Fokus AGRO to nowa generacja kotłów przystosowanych do spalania paliw stałych (polana drewna, drewno kawałkowe). Kocioł zgazowujący posiada budowę, która ma wyszczególnione osobne komory – w jednej zachodzi proces odgazowania paliwa (produkcja gazu palnego), w drugiej – ceramicznej, następuje spalanie gazów. Posiada dużą komorę załadowczą zapobiegające zawieszaniu się opału, palnik ceramiczny, wymiennik o pionowym układzie kanałów spalinowych, w których zamontowane są strumienice spalin. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym. Objętość zbiorników buforowych dobranych zgodnie z normą PN-EN 303-5:2002 podano w tabeli danych techniczno – eksploatacyjnej. Podstawowe wyposażenie kotła: miarkownik ciągu i termometr.

Zbiornik Buforowy:

  • pełni funkcję magazynującą nadwyżkę energii cieplnej wynikającej ze zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Woda ogrzana przez kocioł, trafia do zbiornika buforowego, instalacja ogrzewania domu pobiera wodę z bufora w ilości i o temperaturze, jaka jest potrzebna do ogrzania domu w danej chwili.
  • minimalizuje straty energii i paliwa
  • zwiększa sprawność procesu spalania w kotle wykorzystując akumulację ciepła
  • umożliwia pracę kotła ze stałą mocą, kocioł pracujący ze stałą mocą nominalną osiąga najwyższą sprawność spalania, co przekłada się na oszczędności paliwa nawet o 30% w porównaniu do pracy z mocą minimalną.
  • pomaga, aby czuć się komfortowo w naszym domu
  • znakomicie sprawdza się, kiedy chcemy podłączyć kocioł c.o. plus inne źródło ciepła, np. panele solarne
  • wyposażony w wężownicę może pełnić funkcję bojlera CWU, woda użytkowa jest dostępna natychmiastowo w zależności od zapotrzebowania.
  • przyczynia się do lepszego życia dla nas i naszych bliskich. Mamy wpływ na środowisko poprzez nie zużywanie nie potrzebnej energii. W ten sposób przyczyniamy się do lepszego życia dla nas i najbliższych.

SPECYFIKACJA

CENNIK

KLIENT FIRMOWY
MOC KOTŁA CENA NETTO CENA 23% VAT
9 8 200 10 086
15 8 700 10 701
20 9 700 11 931
KLIENT INDYWIDUALNY
MOC KOTŁA CENA NETTO CENA 8% VAT
9 8 200 8 860
15 8 700 9 400
20 9 700 10 480
 
DODATKI KTÓRE MOŻESZ DOBRAĆ
NAZWA DODATKU CENA
Sterownik Proton bufor 450
Sterownik Iryd MZ 920
Zawór 4 - drogowy z serwomotorem 770
Wentylator wyciągowy 800
Zbiornik buforowy 800l 6765
Zbiornik buforowy 200l 2700