Jak wybrać kocioł grzewczy

kocioł grzewczy

Wybór odpowiedniego pieca centralnego ogrzewania ma duże znaczenie dla komfortu użytkowników. Ponadto znacznie wpływa również na koszty eksploatacji budynku. Jedną z kluczowych w tym wypadku kwestii jest sposób w jaki piec jest zasilany. W domach jednorodzinnych najczęściej znajdziemy piece na paliwo stałe: węgiel, miał węglowy, ekogroszek, pellet.  Niezależnie od typu kotła, jego głównym zadaniem jest dostarczenie do budynku ilości ciepła równej całkowitym stratom energii do otoczeni.

Kotły uniwersalne

Najprostszą i najtańszą konstrukcją są kotły uniwersalne, które dzielą się na piece górnego i dolnego spalania.

W przypadku kotłów górnego spalania ogień najczęściej rozpala się rozpałką, a następnie należy dokładać kolejne, niewielkie ilości paliwa. Węgiel rozpalający się od dołu gazuje, czyli wytwarza sporą ilość gazów i lotnej sadzy. W ten sposób marnuje się spora część paliwa i energii. Ponadto wydobywający się dym jest to obciążeniem dla środowiska. Ten proces spalania jest bardzo niestabilny i trudny do utrzymania równomiernej temperatury pracy kotła.

Znacznie lepsze efekty daje palenie w kotłach dolnego spalania, czyli tzw. zasypowych. W tym wypadku proces wygląda inaczej. Najpierw kocioł zostaje zasypany odpowiednią  ilością opału, a następnie ogień rozpala się od góry i dzięki temu gazy uchodzą ku góry. W niektórych kotłach doprowadzenie powietrza wtórnego powoduje  dopalenie gazów,  a przejście substancji lotnych przez złoże węglowe eliminuje ich  przedostanie się  do atmosfery.

Kotły z podajnikiem

W ofercie wielu producentów pojawiły się również kotły z podajnikami. Te nowoczesne konstrukcje zapewniają bezobsługową pracę. W tym wypadku spalanie nie odbywa się na specjalnym ruszcie, co ma miejsce w piecach uniwersalnych, ale w palniku retortowym. Proces spalania odbywa się od góry, węgiel natomiast podawany jest specjalnym podajnikiem. Rozróżniamy dwa typy podajników: ślimakowy i tłokowy. Pracę podajnika i wentylatora reguluje specjalny sterownik. Aby taki kocioł mógł funkcjonować prawidłowo, konieczne jest paliwo dobrej jakości, dopasowane do rodzaju podajnika. Najczęściej stosowanym opałem jest w tym wypadku ekogroszek, jakkolwiek, można również stosować miał czy biopaliwo, np. pellet.