Fokus Eko-Cyklon

Kocioł z cyklonowym dopalaczem spalin

Innowacyjność urządzenia polega na umieszczeniu nad komorą spalania “cyklonowego dopalacza spalin”. Cyklonowy dopalacz spalin to cylindryczna komora z okrągłym, centralnie umieszczonym wlotem spalin w dnie cylindra i okrągłym, centralnie umieszczonym wylotem w stropie cylindra. Wewnątrz dopalacza w połowie jego wysokości umieszczony jest okrągły stalowy deflektor (tzw. płyta żarowa) zapewniający utrzymanie wysokiej temperatury w dopalaczu i wymuszający przepływ spalin od wlotu w kierunku zewnętrznej powierzchni walcowej, gdzie trafiają na wprowadzony stycznie do bocznej, walcowej powierzchni strumień powietrza wtórnego. Wirowy strumień powietrza wtórnego wymusza taki sam ruch gorących spalin co sprzyja dobremu wymieszaniu z doprowadzonym powietrzem, oraz wydłuża czas ich przebywania w środowisku sprzyjającym bardzo efektywnemu dopaleniu. Masywny okrągły deflektor wyposażony jest dodatkowo w podwieszone pod nim i sięgające dna cylindra dopalacza stalowe pręty poprawiające utrzymanie wysokiej temperatury w całej masie spalin. Powietrze do “cyklonowego dopalacza dostarcza wentylator nadmuchowy umieszczony na zewnętrznej walcowej ścianie urządzenia. Strumień powietrza do “dopalacza cyklonowego” jest ustawiany serwisowo przy określonym obciążeniu paleniska współpracującego z “dopalaczem”, dlatego konieczne jest dla utrzymania wysokich parametrów spalania i niskich emisji, aby palenisko pracowało w sposób ciągły z mocą dla której ustawiony jest nadmuch powietrza wtórnego, najlepiej zbliżoną do nominalnej. Spaliny wypływają z “dopalacza” do umieszczonego nad nim czterociągowego poziomego wymiennika spaliny-woda. Pierwszy kanał ciągu i przednia komora nawrotna wymiennika wyposażone są w radiatory, których zadaniem jest utrzymanie temperatury spalin na wejściu wymiennika i równomiernego rozdziału ich strumienia po powierzchni lameli wodnych. Przednia komora nawrotna wymiennika zamknięta jest drzwiczkami wyczystnymi, które zapewniają dostęp do pełnej obsługi konserwacyjnej wymiennika, a więc demontaż radiatorów pionowych i poziomych, demontaż przegrody oraz czyszczenie powierzchni ogrzewalnych wymiennika. Króciec wylotowy spalin z wymiennika Ø250 znajduje się w dolnej płaszczyźnie tylnej części wymiennika.

Prawidłowa eksploatacja przy zastosowaniu bufora ciepła.

cyklon Fokus Eko Cyklon

Zalety kotła:

  • Kocioł spełnia 5 klasę. To gwarancja najniższej emisji CO, pyłów i węgla organicznego do atmosfery oraz wysokiej sprawności, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie paliwa.
  • Bardzo wysoka wydajność spalania dzięki zastosowaniu dopalacza cyklonowego z płytą żarową
  • Urządzenie przyjazne środowisku (bardzo niski emisja pyłów do środowiska)
  • Zużycie do 50% mniej energii niż w tradycyjnych kotłach z podajnikiem
  • Duża moc kotła przy niewielkich rozmiarach 150 kW. Nadaje się do ogrzewania budynków użyteczności publicznej (szkół, zakładów itp.)
  • Bardzo wysoka oszczędność dzięki zastosowaniu kasetowego wymiennika ciepła z innowacyjnym przepływem spalin z dołu do góry z góry na dół w systemie kaset poziomych
  • Efektywne spalanie dzięki naturalnemu ciągowi komina.

Paliwa podstawowe:

EkoGroszek

sklady polskiego wegla jedrzej tritt wegiel eko groszek wegiel 120x120 Fokus Eko Cyklon

Groszek

groszek 120x120 Fokus Eko Cyklon

Miał Węglowy

miał weglowy 120x120 Fokus Eko Cyklon
Dane techniczne j.m. Wyszczególnienie
Typ kotła 35 60
Znamionowa moc cieplna kW 35-70 60-150
Powierzchnia grzewcza kotła m2 6,5 10,5
Powierzchnia budynku ogrzewanego* m2 do 700 do 1500
Poj. zbiornika paliwa kg Standard 200kg (większe na zamówienie)
Poj. bufora ciepła l 3.000-10.000 10.000-20.000
Wysokość komina m 8 10
Przekrój komina Ø 200 300
Temp. wody na zasilaniu oC min. 55, max. 90
Sprawność kotła % do 90%
Szerokość kotła mm 1235 790
Szerokość całkowita z podajnikiem mm 1880 1450
Wysokość kotła mm 1675 2200
Głębokość kotła mm 595 1775
Wymagany ciąg spalin Pa 15 – 30
Dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15
Średnica zasilania (x2) i powrotu (x2) 2
Wymiary czopucha Ø 200 250
Rodzaj podajnika Podajnik wrzutkowy
Wylot spalin Według zamówienia

Fokus Titanic (Podstawowy)

Titanic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator ten ma możliwość sterowania pogodowego. Po podłączeniu dodatkowego czujnika temperatury zewnętrznej regulator wylicza nastawę kotła według krzywej grzewczej ustalonej przez użytkownika. Dodatkowo regulator Titanic obsługuje zdalne sterowanie – PILOTA lub termostat pokojowy, aby zwiększyć komfort użytkowania sterownika jest możliwość stabilizowania temperatury w pomieszczeniu po przez zastosowanie tych dodatkowych urządzeń.

4 1 Fokus Eko Cyklon

Sterownik IRYD RTZ Pid (Opcjonalny)

IRYD RTZ Pid Fuzzy Logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

Regulator ten posiada specjalny algorytm pracy pid fuzzy logic, który po określeniu przez użytkownika maksymalnej i minimalnej mocy kotła potrafi w sposób płynny dobierać odpowiednie dawki opału w zależności od obciążenia instalacji oraz rodzaju opału. Regulator steruje w sposób ciągły pracą dmuchawy dobierając do danej prędkości dmuchawy odpowiednią ilość opału. Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika. Te nowoczesne algorytmy sterowania pozwalają zaoszczędzić na ilości spalanego opału, a co za tym idzie ma to korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Iryd panel kolor Fokus Eko Cyklon

Panel pokojowy Pilot G (Opcjonalny)

Zdalny panel sterujący PILOT G jest nowoczesnym i funkcjonalnym urządzeniem współpracującym z regulatorami firmy PROND wyposażonymi w gniazdo rj12 do podłączenia zdalnego sterowania, a zarazem jest następcą zdalnego panelu sterującego PILOT R. PILOT G umożliwia zdalny podgląd pracy urządzeń typu podajnik, dmuchawa czy pompa CO. Ponadto umożliwia zdalną zmianę nastawy kotła/obiegu, zmianę nastawy CWU oraz posiada funkcję termostatu pokojowego (wyłączanie pompy obiegowej gdy pomieszczenie zostanie dogrzane). Posiada wbudowane strefy czasowe (programowanie temperatury dla całego tygodnia).

pilotg 3 Fokus Eko Cyklon
pilotg cechy Fokus Eko Cyklon