Sklep

Fokus AGRO BIO – PELLET PANEL DOTYKOWY

OPIS

Fokus AGRO BIO PELLET to nowa generacja kotłów przystosowanych do spalania paliw stałych (polana drewna, drewno kawałkowe). Kocioł zgazowujący posiada budowę, która ma wyszczególnione osobne komory – w jednej zachodzi proces odgazowania paliwa (produkcja gazu palnego), w drugiej – ceramicznej, następuje spalanie gazów. Posiada dużą komorę załadowczą zapobiegające zawieszaniu się opału, palnik ceramiczny, wymiennik o pionowym układzie kanałów spalinowych, w których zamontowane są strumienice spalin. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym. Objętość zbiorników buforowych dobranych zgodnie z normą PN-EN 303-5:2002 podano w tabeli danych techniczno – eksploatacyjnej. Podstawowe wyposażenie kotła: miarkownik ciągu i termometr.

Zbiornik Buforowy:

 • pełni funkcję magazynującą nadwyżkę energii cieplnej wynikającej ze zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Woda ogrzana przez kocioł, trafia do zbiornika buforowego, instalacja ogrzewania domu pobiera wodę z bufora w ilości i o temperaturze, jaka jest potrzebna do ogrzania domu w danej chwili.
 • minimalizuje straty energii i paliwa
 • zwiększa sprawność procesu spalania w kotle wykorzystując akumulację ciepła
 • umożliwia pracę kotła ze stałą mocą, kocioł pracujący ze stałą mocą nominalną osiąga najwyższą sprawność spalania, co przekłada się na oszczędności paliwa nawet o 30% w porównaniu do pracy z mocą minimalną.
 • pomaga, aby czuć się komfortowo w naszym domu
 • znakomicie sprawdza się, kiedy chcemy podłączyć kocioł c.o. plus inne źródło ciepła, np. panele solarne
 • wyposażony w wężownicę może pełnić funkcję bojlera CWU, woda użytkowa jest dostępna natychmiastowo w zależności od zapotrzebowania.
 • przyczynia się do lepszego życia dla nas i naszych bliskich. Mamy wpływ na środowisko poprzez nie zużywanie nie potrzebnej energii. W ten sposób przyczyniamy się do lepszego życia dla nas i najbliższych.

PALNIK - Fokus Eco-Palnik

Kotły serii Fokus Agro Bio Pellet zostały wyposażone w bezobsługowy i całkowicie samoczyszczący się palnik na pellet nowej generacji ze stalowym paleniskiem i ruchomym rusztem – dedykowany do spalania pelletów o granulacji 6 mm.

Zalety palnika

 • Ruchomy ruszt z autoczyszczeniem
 • Palnik wykonany z najwyższej jakości materiałów – stali żaroodpornych, kwasoodpornych i nierdzewnych
 • Pełna automatyka: rozpalania, palenia, wygaszania, czuwania
 • Modulacja mocy palnika pozwalająca na oszczędne wykorzystanie pelletu
 • Niski pobór energii elektrycznej – około 20W w czasie pracy
 • Ekologiczność – niska emisja spalin na poziomie palników gazowych i olejowych
 • Samoczynne wyłączanie i włączanie palnika przy zaniku energii elektrycznej
 • Wysokie bezpieczeństwo: innowacyjna i niezawodna klapa ppoż., która zabezpiecza przed cofaniem płomienia oraz czujniki temperatury i zabezpieczenie przez przegrzaniem kotła w przypadku zaniku zasilania

Zastosowane innowacyjne systemy:

 • Complete Combustion System – system pełnego spalania – z systemem dystrybucji powietrza i dopalania gazów.
 • Total Cleaning System – system całkowitego czyszczenia – urządzenie czyści się systematycznie w czasie pracy i całkowicie na koniec cyklu palenia.
 • Easy Review System – system łatwej rewizji – łatwy sposób kontroli stanu rusztu bez użycia narzędzi
 • Automatic Security System – system bezpieczeństwa na drodze podawania paliwa – automatyczna klapa przeciwpożarowa nie wymagająca regulacji

SPECYFIKACJA

STEROWNIK

8STEROWNIK ecoMax-850-touch

Regulator jest przeznaczony do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa stałego z zapalarką. Detekcja płomienia następuje z wykorzystaniem optycznego czujnika jasności płomienia. Regulator może sterować pracą obiegu ciepłej wody użytkowej a także pracą regulowanych obiegów grzewczych. Temperaturę zadaną obiegów grzewczych można zadawać na podstawie wskazań czujnika pogodowego. 

To urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz steruje serwomotorem zaworu czterodrogowego.

Mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:

 • intuicyjną, prostą obsługę

 • korzystanie z wielu ciekawych funkcji

 • unikalny design (system regulacji – TOUCH & PLAY)

 • atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon

Sterownik posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę o dodatkowe moduły. Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczy. W regulatorze zastosowano system inteligentnego menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

Tutaj dowiesz się więcej na temat sterownika PLUM do kotłów

PANEL POKOJOWY

Panel Plum ecoSTER TOUCH

To panel zdalnego sterowania pełniący również funkcję termostatu pokojowego umożliwiający proste sterowanie temperaturą. Oprócz funkcji termostatu umożliwia odczyt i edycję wszystkich parametrów kotła takich jak informacje o poziomie paliwa w zasobniku występujących alarmach, ustawienie indywidualnego harmonogramu temperatur dziennych i nocnych oraz wybór trybu pracy.

 • Centralne zarządzanie

 • Termostat pokojowy

 • Intuicyjny – czytelny i prosty w obsłudze panel dotykowy

 • Unikalny design

 • Indywidualne harmonogramy temperatur

 • Informacja o poziomie paliwa i alarmach

 • Wybór różnych trybów pracy (Harmonogram, Ekonomiczny, Komfortowy, Wyjście z domu, Wietrzenie, Part, Wakacje)

 • Oszczędności na poziomie do 20%

DODATKI

ecoLambda

Moduł ecoLAMBDA jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru zawartości tlenu w spalinach. Wyniki pomiarów z modułu ecoLAMBDA przesyłane są do współpracujących z modułem regulatorów, których zadaniem jest utrzymanie zawartości tlenu i temperatury spalin na zadanym poziomie przez sterowanie dopływem medium.

 i ecoNET 300

Moduł internetowy umożliwiający zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera lub smartfona przez Internet. Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami takimi jak regulacja temperatury, praca pomp i mieszaczy oraz podgląd stanów pracy regulatora. Istotną korzyścią z punktu widzenia użytkownika jest również przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.

Moduł B oraz C

Moduł B
Rozszerza moduł podstawowy regulatora o kolejne 7 wyjść 230V oraz 7 wejść do czujników. W zależności od oprogramowania wyjścia te mogą służyć np. do obsługi bufora cieplnego, do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych itp. Szczegóły podają instrukcje obsługi właściwych regulatorów.

Moduł C
Moduł rozszerzeń wykonawczy umożliwia podłączenie kolejnych 2 mieszaczy, obsługuje również pompę cyrkulacyjną.

CENNIK

KLIENT FIRMOWY
MOC KOTŁA CENA NETTO CENA 23% VAT
9 15 200 16 416
15 16 200 17 496
20 16 900 18 252
KLIENT INDYWIDUALNY
MOC KOTŁA CENA NETTO CENA 8% VAT
9 15 200 16 416
15 16 200 17 496
20 16 900 18 252
DODATKOWO MOŻESZ DOBRAĆ
NAZWA DODATKU CENA
Panel Pokojowy przewodowy 950
Panel Pokojowy bezprzewodowy 1250
Moduł sonda Lambda 1790
Zawór 4 - drogowy z serwomotorem 800
moduł bufora 990
moduł grzewczy c 990
Przygotowanie kotła do ukł. zamkniętego wężownica schładzająca - 1 szt. 1250
Przygotowanie kotła do ukł. zamkniętego wężownica schładzająca - 2 szt. 1900
Podświetlane logo z czujnikiem ruchu 350
moduł internetowy 800